Začetek Glasbena šola Glasbena pripravnica

Glasbena pripravnica

Glasbeno pripravnico izvaja Pustotnik Tomaž in ima že večletne izkušnje z otroci in glasbo.
Pripravnica je razdeljena na dve starostne skupine in sicer od 2-3 leta ter od 3-6 let. Na pripravnici si učne teme sledijo v zaporedju šolskega koledarja(jesen, zima, pomlad, poletje).
V začetku otroci spoznajo prijatelje v glasbeni šoli, sledi doživljanje jeseni in izdelovanje malih ritmičnih instrumen-tov, pojejo o zimi in zimskih radosti, pojejo pustne pesmi in pesmi mamice,
pesmi o rožah in živalih. Pesmi so del zabave, plesa, nazadnje pa popeljejo v poletje in čas počitnic.

Otroci ob pesmici pobarvajo likovno vsebino in se tako izražajo.Znanje otroci pridobijo skozi igro.
Ob glasbi spoznavajo in razvijajo še druge sposobnosti, ki čez nekaj časa postanejo sestavni del njihovega življenja.

V mlajši skupini je obvezna prisotnost staršev, kateri sodelujejo v programu tako kot otroci, da lahko doma pomagajo in spodbujajo svojega otroka. Zelo je zaželjeno, če se tudi starši naučijo pesmico in jo nato čez teden ponavljajo svojemu otroku. Pripravnica poteka zelo sproščeno in na njej otroci spoznavajo glasbila, izvajajo ritmične vaje, igrajo z orffovimi instrumenti, izdelujejo svoje instrumente, barvajo glasbene pobarvanke na dnevno temo, poslušajo glasbo, spoznavajo glasbene zvrsti ( klasična, jazz, pop… )plešejo ter veliko prepevajo.

V GLASBENI PRIPRAVNICI BO ZAJETO:

1. PETJE PESMI
Skozi celo leto bomo otroke spodbujali k petju pesmi, ki jih poznajo že od doma ali jih pojejo v vrtcih. Naučili se bodo veliko novih pesmic. Glede na glasovno razvitost skupine imamo različen izbor pesmic,
ki jih bomo izbirali glede na dolžino in težavnost s pomočjo metode pripevanja in imitacije. Vsako novo pesem Tomaž predstavi s petjem in zaigra na instrument. Ko otroci pesem že obvladajo, Tomaž instrumentalno spremlja njihovo petje ali pa pojejo ob predvajanju s kasetofonom. Petje intenzivno razvija melodični posluh.

2. IGRANJE INSTRUMENTOV
Že v samem začetku uvedemo otroška lastna glasbila (roke, noge,prsti, usta...). Postopoma začnemo izdelovati improvizirana mala ritmična glasbila, ki jih otroci izdelujejo v šoli in doma
(paličice, ropotulje, brenkice, orehove lupine, bobni, kostanji...). Otroci zlastnimi instrumenti oblikujejo spremljavo, se ob tem sprostijo in spoznavajo vedno nove možnosti. Razvija se ustvarjalnost in ritmičniposluh. Ob koncu šolskega leta vsak otrok izdela vsaj tri svoje instrumente (paličice, boben in ropotuljo).
Vse ostale instrumentejim pokaže učitelj na glasbeni šoli.

3. GLASBENO-DIDAKTIČNE IGRE
Vsaka šolska ura bo zasnovana v obliki igre. Otroci pri glasbeno-didaktičnih igrah primerjajo zvoke po barvi, višini, dolžini..Otroci skušajo reproducirati posamezne ritmične in melodične motive s svojim glasom ali gibanjem. Poskušajo ugotoviti, kateri instrument se je oglasil, katero pesem slišijo. Pri igricah otroci večinoma sedijo na tleh ali v krogu.

4. POSLUŠANJE GLASBE
Predvajali bomo otrokom vokalno glasbo, instrumentalno glasbo, glasbene pravljice in druge zvočne primere. Otroke navajamo na zbrano poslušanje. Glasbo otroci izražajo tudi z mimiko, gibanjemob glasbi, slikanjem, plesom, barvanjem...Povezavo med slušnimiin vidnimi simboli nam bodo omogočale risbice, ki jih bomo izdelalisami(živali, zvoki iz narave, zvoki ki jih ustvarja človek, zvoki vozil)
Staršem želim veliko glasbenih trenutkov z svojimi otroki.

Več informacij dobite na gsm.: 041/693-729 Tomaž

Otroci se lahko kadarkoli čez leto vpišejo v program GLASBENA PRIPRAVNICA.

 

Obrazec za prijavoNa Facebook-u
Pasica
Pasica
Pasica
Sodelujemo

narodnjak_200

VeseljakTV